Tienda | IESA

PATCH CORD CAT 6A 10/GB ROJO 28 AWG PANDUIT (7 FTS-2MT), UTP28X7RD

Catálogo : [UTP28X7RD]

¢ 8.236,42 ¢ 8.236,42 8236.42 CRC c/IVA

Catálogo : [UTP28X7RD]

PATCH CORD CAT 6A 10/GB ROJO 28 AWG PANDUIT (5 FTS-1.5 MT), UTP28X5RD

Catálogo : [UTP28X5RD]

¢ 7.475,26 ¢ 7.475,26 7475.26 CRC c/IVA

Catálogo : [UTP28X5RD]

PATCH CORD CAT 6A 10/GB ROJO 28 AWG PANDUIT (3 FTS-1 MT), UTP28X3RD

Catálogo : [UTP28X3RD]

¢ 6.742,12 ¢ 6.742,12 6742.12 CRC c/IVA

Catálogo : [UTP28X3RD]

PATCH CORD CAT 6A 10/GB ROJO 28 AWG PANDUIT (1 PIE), UTP28X1RD

Catálogo : [UTP28X1RD]

¢ 6.605,03 ¢ 6.605,03 6605.03 CRC c/IVA

Catálogo : [UTP28X1RD]

PATCH CORD CAT 6A 10/GB ROJO 28 AWG PANDUIT (10 FTS-3 MT), UTP28X10RD

Catálogo : [UTP28X10RD]

¢ 10.014,86 ¢ 10.014,86 10014.86 CRC c/IVA

Catálogo : [UTP28X10RD]

PATCH CORD CAT 6A 10/GB AZUL 28 AWG PANDUIT (7 FTS-2 MT), UTP28X7BU

Catálogo : [UTP28X7BU]

¢ 8.236,42 ¢ 8.236,42 8236.42 CRC c/IVA

Catálogo : [UTP28X7BU]

PATCH CORD CAT 6A 10/GB AZUL 28 AWG PANDUIT (5 FTS-1.5 MT), UTP28X5BU

Catálogo : [UTP28X5BU]

¢ 7.475,26 ¢ 7.475,26 7475.26 CRC c/IVA

Catálogo : [UTP28X5BU]

PATCH CORD CAT 6A 10/GB AZUL 28 AWG PANDUIT (3 FTS-1 MT), UTP28X3BU

Catálogo : [UTP28X3BU]

¢ 7.294,34 ¢ 7.294,34 7294.34 CRC c/IVA

Catálogo : [UTP28X3BU]

PATCH CORD CAT 6A 10/GB AZUL 28 AWG PANDUIT (1 PIE), UTP28X1BU

Catálogo : [UTP28X1BU]

¢ 6.605,03 ¢ 6.605,03 6605.03 CRC c/IVA

Catálogo : [UTP28X1BU]

PATCH CORD CAT 6A 10/GB AZUL 28 AWG PANDUIT (10 FTS-3 MT), UTP28X10BU

Catálogo : [UTP28X10BU]

¢ 10.014,86 ¢ 10.014,86 10014.86 CRC c/IVA

Catálogo : [UTP28X10BU]

PATCH CORD CAT6 3MTS/10PIES ROJO PANDUIT UTPSP10RDY

Catálogo : [UTPSP10RDY]

¢ 6.337,97 ¢ 6.337,97 6337.97 CRC c/IVA

Catálogo : [UTPSP10RDY]

PATCH CORD CAT6 3MTS/10PIES ROJO NET KEY NK6PC10RDY

Catálogo : [NK6PC10RDY]

¢ 4.336,27 ¢ 4.336,27 4336.27 CRC c/IVA

Catálogo : [NK6PC10RDY]

PATCH CORD CAT6 3MTS/10PIES AZUL PANDUIT UTPSP10BUY

Catálogo : [UTPSP10BUY]

¢ 7.096,97 ¢ 7.096,97 7096.97 CRC c/IVA

Catálogo : [UTPSP10BUY]

PATCH CORD CAT6 3MTS/10PIES AZUL NET KEY NK6PC10BUY

Catálogo : [NK6PC10BUY]

¢ 4.336,27 ¢ 4.336,27 4336.27 CRC c/IVA

Catálogo : [NK6PC10BUY]

PATCH CORD CAT6 2MTS/7PIES ROJO PANDUIT UTPSP7RDY

Catálogo : [UTPSP7RDY]

¢ 5.336,10 ¢ 5.336,10 5336.1 CRC c/IVA

Catálogo : [UTPSP7RDY]

PATCH CORD CAT6 2MTS/7PIES ROJO NET KEY NK6PC7RDY

Catálogo : [NK6PC7RDY]

¢ 4.112,42 ¢ 4.112,42 4112.42 CRC c/IVA

Catálogo : [NK6PC7RDY]

PATCH CORD CAT6 2MTS/7PIES AZUL PANDUIT UTPSP7BUY

Catálogo : [UTPSP7BUY]

¢ 5.336,10 ¢ 5.336,10 5336.1 CRC c/IVA

Catálogo : [UTPSP7BUY]

PATCH CORD CAT6 2MTS/7PIES AZUL NET KEY NK6PC7BUY

Catálogo : [NK6PC7BUY]

¢ 4.112,42 ¢ 4.112,42 4112.42 CRC c/IVA

Catálogo : [NK6PC7BUY]

PATCH CORD CAT6 1MT/3PIES ROJO PANDUIT UTPSP3RDY

Catálogo : [UTPSP3RDY]

¢ 5.050,29 ¢ 5.050,29 5050.29 CRC c/IVA

Catálogo : [UTPSP3RDY]

PATCH CORD CAT6 1MT/3PIES ROJO NET KEY NK6PC3RDY

Catálogo : [NK6PC3RDY]

¢ 4.053,93 ¢ 4.053,93 4053.9300000000003 CRC c/IVA

Catálogo : [NK6PC3RDY]